Diamond Service

Hrubá stavba

Jednotlivé kroky hrubej stavby:

 • terénne, zemné a výkopové práce, vytýčenie či zameranie stavby
 • realizácia prípojok inžinierskych sietí
 • realizácia základových pásov a základovej dosky
 • hydroizolácia základovej dosky
 • realizácia zvislých nosných konštrukcií vrátane prekladov pre stavebné otvory a vencov
 • realizácia vodorovných nosných konštrukcií vrátane, stropov, prípadne balkónov a lodží
 • realizácia vnútorného muriva
 • realizácia strešnej konštrukcie vrátane položenia krytiny, prestupu komína a ďalších prestupov a prípadných atík
 • izolovanie vodorovných a zvislých stavebných konštrukcií
 • technologická prestávka - vymrznutie stavby realizovanej mokrou cestou (často však dnes nie je nutné, aj keď je odporúčané, napríklad brúsené tehlové bloky je možné spájať aj na špeciálnu stavebnú penu)
 • realizácia výplní stavebných otvorov - okien a vchodových i balkónových dverí
Ohľadom ceny nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.