Diamond Service

Iné ponuky

Neváhajte nás kontaktovať na telefónom čísle alebo na e-mailovej adrese.

V nákladnej doprave ponúkame nasledujúce služby:

Recyklácia zmesí:

betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu, keramiky, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, zemina a kamenivo, izolačné materiály, drevo, plast, bitumenové zmesi, asfalt

Predaj:

drvená suť + recyklované kamenivo frakcia 0/63, drvený betón frakcia 0/63, drvený asfalt 0/63, triedené kamenivo