Diamond Service

Doprava s kontajnerom

V našom vozovom parku sa nachádza hákový nosič kontajnerov na odvoz a likvidáciu materiálu, ktorý vieme pristaviť na Vami určené miesto.

  • prenájom kontajnera
  • odvoz stavebnej sute
  • likvidácia stavebného odpadu
  • preprava sypkých materiálov
  • preprava stavebných strojov
  • iné