Diamond Service

Úprava terénu

Poskytujeme:

 • zrovnávanie, planírovanie a svahovanie pozemku
 • terénne úpravy pozemku, záhrad, zrovnanie terénu
 • hrubé terénne úpravy
 • sťahovanie zeminy do požadovanej výšky
 • roztláčanie zeminy
 • úprava svahu, zarovnanie a tvorba svahu
 • prípravné práce na zámkovú dlažbu
 • odvoz zeminy a súte
 • odvoz odpadu
 • odvoz a dovoz sypkých materiálov
 • odvoz a dovoz materiálu
Ohľadom ceny nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.