Diamond Service

Základová doska na kľúč

Zákdová doska je samonosná železobetónová platňa, ktorá nesie váhu celej stavby a rovnomerne ju rozkladá na podložie. Znižuje sa tak riziko praskania môrov a zabezpečuje dlhšiu životnosť a stabilitu stavby. Základová doska sa používa pri menej stabilných povrchoch, hroziacej spodnej vode, ale aj v prípade monolitických betónových konštrukcií a stavieb s vyšším zaťažením. Pod základovú dosku je potrebné umiestniť štrkové lôžko, ktoré sa spevní geomrežou, ktorá stabilizuje podložie.

Jednotlivé kroky základovej dosky:
  • terénne, zemné a výkopové práce
  • vytýčenie či zameranie stavby
  • realizácia prípojok inžinierskych sietí
  • betónovanie základných pásov
  • debniace tvárnice alebo obyčajné debnenie
  • štrkové lôžko pod betónovú platňu
  • vodorovná betónová platňa
Ohľadom ceny nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.